Kurs Planı: Bilgisayar Destekli Tasarım (AutoCAD)

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE
(Saatler)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

5

AutoCAD’e giriş: CAD’in tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi,

Günümüzde kullanılan CAD programları,

AutoCAD programının kullanım alanları ve özellikleri,

AutoCAD programının kurulumu ve çalıştırılması.

AutoCAD’in ara yüzleri arası geçiş, AutoCAD Classic ara yüzün tanıtılması (başlık çubuğu, araç çubukları, çekme menüler, Application menü, çizim alanı,  layout sekmesi, komut satırı, koordinat sayacı, kaydırma çubukları, durum çubuğu ve çizim yardımcı modları)

 

5

Temel işlemler: Yeni bir dosya açma, mevcut bir dosyayı açma, değişiklik yapma, kaydetme ve farklı kaydetme, zoom komutları ile yakından bakma, bir dosyayı kısmen açma, çok sayıda dosya açma ve dosyalar arası geçiş yapma. Template oluşturma.

İlk çizimin oluşturulması: Line, Erase ve Ortho komutlarının kullanımı ve işlevleri.

Object Snap (OSNAP) nesne kenetleme yardımcı modlarının tanıtımı işlevleri ve çeşitli uygulamalar.

Farenin Kullanılması: Fare ile zoom, pan ve enter komutlarının kullanımı

Draw Araçları: Construction Line, Ray, Circle, Polygon, Donut araçlarının tanıtımı ve örnek uygulamalar yapılması.

 

 

5

Koordinat ve Açı Sistemi: Mutlak koordinat ve İzafi koordinatlara göre çizim

AutoCAD’de açılar, İzafi kutupsal koord. göre ve “<” işareti ile açılı çizim,

Status Bar: Snap, Grid, Otrack, Polar Tracking ve Dynamic input modlarının tanıtımı işlevleri, açılı çizimler ve örnek uygulamalar.

Çizim Ayarları: Drafting Setting diyalog penceresinin tanıtımı.

Draw Araçları:Rectangle, Arc, Ellipse, Ellipse arc, Revision Cloud, Polyline, Spline, araçlarının tanıtımı ve örnek uygulamalar.

Edit Polyline, Edit Spline, Spline to Polyline, Poyline to Spline  ve uygulamalar.

 

5 Modify Araçları: Copy, Mirror, Offset, Move, Trim, Extend, Lenghten, Rotate, Scale, Stretch, Break, Break at Point, Join, Fillet, Chamfer, Blend, Explode araçları ile alt parametrelerinin kullanımı ve örnek uygulamalar.
5

Format Menüsü: Multiline Style, Point Style, Limits, Units araçlarının tanıtımı, işlevleri, özellikleri ve çeşitli uygulamalar.

Draw Araçları: Multiline, Edit Multiline, Wipeout, Point, Divide, Measure ve örnek uygulamalar

Array: Rectangular Array, Polar Array, Path Array, Edit Array komutlarının kullanılmı,

Properties araç çubuğunun ve Line Type Scale lts komutunun tanıtımı, işlevi, kullanımı.

Ekranı Yenileme: Redraw, Regen, Viewres komutlarının kullanımı.

Zoom Araçları: Zoom araç çubuğundaki araçların tanıtımı, özellikleri ve işlevleri. Pan ve Zoom Realtime, Zoom Previous komutları.

 

 

 

5

Layers (Katmanlar):Layer Properties Manager diyalog penceresinin tanıtımı, katman oluşturma, katman ayarları ile çizim esnasında kullanım şekillerinin anlatılması ve örnek uygulamalar yapılması.

Layers II Toolbar: Layer Match, Change the current layer, Layer isolate,

Layer unisolate, Copy objects to new layer, Layer walk, Layer freze, Layer of, Layer lock, Layer unlock araçlarının işlevleri.

Status Bar: Show/Hide Lineweight, Show/Hide Transparency, Selection Cycling modlarının kullanımı.

Nesne Özellikleri: Quick properties, Properties, Match Properties, Change, Quick Calc, Add Selected komutlarının tanıtımı, işlevleri ve özellikleri.

Nesne Seçme: Window, Crossing, Previous, All, Fence, Wpolygon, Cpolygon, Group, Select Similar, Deselect All, Isolate object, Hide object, End isolate komutlarının kullanımı işlevleri ve özellikleri.

 

 

 

 

5

Boundary ve Align komutlarının tanıtımı ve kullanımı.

Tarama Yapma ve Düzenleme: Hatch and Gradient diyalog penceresinin tanıtılması ve örnek Hatch and Gradient uygulamalarının yapılması. Edit Hatch komutu ile tarama düzenleme. AutoCAD programına yeni bir sistem klasörü tanımlayarak özel tarama desenleri yüklemek.

Yazı Yazma ve Düzenleme: Text Style, Single Line Text, Edit, Find and Replace, Scale text komutlarının işlevleri, Multiline Text: Yazı editörünün tanıtılması ve özellikleri. Edit Text komutuyla yazı düzenleme yapılması.

Explode Text, Text to Mtext, Arc-Aligned Text, Enclose Text with Objets, Change Text Case komutlarının kullanımı ve örnek uygulamalar.

Başka programlarda oluşturulan metinleri AutoCAD’e aktarma.

Tablo Oluşturmak: Table style, Table komutlarının kullanımı. Insert Table diyalog penceresinin tanıtımı ve kullanılması, Table editör ile Tablo düzenleme yapılması. Başka programlarda oluşturulan tabloları AutoCAD’e aktarma.
    5

Ölçülendirme: Linear, Aligned, Arc lenght, Ordinate, Radius, Jogged, Diameter, Angular, Quick dimension, Baseline, Continue, Dimension Space, Dimension Break, Tolerance, Center mark, İnspection, Jogged linear, Dimension Edit, Dimension Text Edit, Dimension Uptade, Dimension Oblique komutları ve alt parametrelerinin kullanılması

Ölçülendirme Ayarları: Dimension Style Manager diyalog penceresinin tanıtılması yeni bir stil oluşturulması var olan stillerin düzenlenmesi. Ölçekli Stiller oluşturma ve kullanıma. Örnek uygulamalar.
 

 

 

    5

Açıklama Okları: Quick Leader, Multileader, Add Leader, Remove Leader, Align Multileaders, Collect Multileaders komutlarının kullanımı ve işlevleri. Multileader Style Manager diyalog penceresinin tanıtımı ve gerekli ayarların oluşturulması.

Draw Order Araçları: Bring to Front, Send to Back, Bring above Objects

Send under object, Bring text objects to front, Bring dimension objects to front, Sent hatch to back komutlarının işlevreleri ve özellikleri.

Kullanıcı Arabirimini Özelleştirme: Customize User Interface diyalog penceresinin tanıtımı, araç çubuğu, araç paleti ve menüleri özelleştirme. 

Edit Menüsü: Cut,Copy, Copy with base point, Copyl Link,  Paste, Paste Special komutlarının tanıtımı ve işlevleri.

Window Menüsü araçlarının tanıtımı ve birden çok dosya ile çalışmak.
 

 

 

    5

Blok Oluşturma: Make Block, Write Block (Wblock) komutlarının tanıtımı, Block Definition ve Write Block diyalog pencerelerinin tanıtımı ve işlevleri. Örnek uygulamalar ile yeni bloklar oluşturulması. Base komutunun uygulanması.

Blok Çağırma: İnsert (Tekli çağırma), Minsert (Çoklu çağırma), Araç paletinden çağırma, Paste as Block ile çağırma ve Rename komutu ile isim değiştirme. Paste to Original Coordinates komutunun işlevi.

Blok Düzenleme: Edit Block Definition diyalog penceresinin tanıtımı

Hazır Bloklar: Design Center diyalog penceresinin tanıtılması, çizime blok eklenmesi ve başka dosyalardan çizim öğelerinin (layer,style, vb.) transferi.  Blok kütüphanelerinin arşivlenmesi ve yönetilmesi
 

 

 

 

    5

Define Attributes  : Attribute oluşturma, ekleme ve düzenleme.

External References (Dış Referanslar): Dış referans ekleme, gizleme, ilişik kesme, yeniden yükleme, düzenleme,

Çizime Resim Ekleme: Attach image, Clip image, Adjust image, image quality, image transparency, image frame komutlarının işlevleri.

İnsert: Çizime dwf, dgn, pdf ekleme, başka programlarda çizilmiş dosyaları import etme, Ole Object komutunun işlevi ve uygulamalar.

Inquiry Araçları: Distance, Radius, Angle, Area, Volume, Region / Mass Properties, List, Locate Point komutlarının işlevleri ve özellikleri.
 

 

    5

Auto Lisp: Load Application komutu ve örnek uygulamalar.

Viewports: Viewports araç çubuğundaki komutların tanıtımının yapılması, ekranda ve Layout da yeni bakış pencerleri oluşturma.

Layout: Layout araç çubuğundaki komutların tanıtımı ve pafta düzeni oluşturma.

Yazdırma&Çizdirme: Page setup manager, Plot, Plot style manager, Plotter Manager komutlarının kullanımı. Plot ve Plot style table editör diyalog pencerelerinin tanıtımı, işlevleri ve özellikleri.

Drawing Utilities: Audit, Recover, Recover drawing and xref

Drawing Recovery Manager, Uptade block icons, Purge komutlarının kullanımı ve özellikleri. bak, sw$, dwl uzantılı dosyaların tanıtımı ve işlevleri.

Kısayol değiştirme acad.pgp, reinit  komutunun kullanımı.

Options (Ayarlar): Options diyalog penceresinin tanıtımı ve işlevleri.

İzometrik çizim: Isometric Snap’a geçiş, izometrik düzlemler, Isocircle komutunun kullanımı ve örnek uygulamalar.
 

 

 

    5

3 Boyutlu Tasarım: 3 Boyut kavramının tanımlanması, 3 Boyut çizim yöntemleri

ViewCube: Bakış kutusu kullanımı ve özellikleri.

View araç çubuğundaki araçların tanıtımı ve işlevleri.

Visual Styles araç çubuğundaki araçların tanıtımı ve işlevleri.

Orbit döndürme komutları, Shift + farenin orta butonu basarak döndürme

3 Boyutlu tasarım terimleri Elevation (elev) ve Thickness komutlarının tanıtımı

3d polyline ve 3dface komutlarının kullanımı ve işlevleri.

2 Boyutlu nesnelerden 3 Boyutlu katı model elde etme: Region, Extrude ve Presspull komutlarının tanıtımı, özellikleri ve işlevleri.

Modeling araç çubuğundaki Polysolid, Box, Wedge, Cone, Sphere, Cylinder

Torus, Pyramid, Union,Subtract, İntersect, Helix, Planar surface, Sweep, Revolve, Loft komutlarının tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması.
   
    5

UCS ve UCS II Araç Çubuğu: Araçların tanıtımı, özellikleri ve işlevleri.

Dynamic UCS komutunun kullanımı.

Katı modellerin ölçülendirilmesi ve katı modellerin üzerine yazı yazılması.

3d Operations: 3D Move, 3D Rotate, 3D Mirror, 3D Align, 3D Array

Interference Checking, Slice komutlarının kullanımı ve örnek uygulamalar.

Karmaşık örnek uygulamaların yapılması.

 
    5 Solid Editing araç çubuğundaki Extrude faces, Move faces, Offset faces,  Delete faces, Rotate faces, Taper faces, Copy faces, Color faces, Fillet edges, Chamfer edges, Copy edges, Color edges, İmprint, Clean, Slice, Separate ve Shell komutlarının tanıtımı ve örnek uygulamalar.  
    5

Kesit Alma: Section, Section Plane, Adjust Clipping Plane (3dclip) komutlarıyla katılardan kesit alma ve katıların içini görme.

3D Katı modellerden 2D görünüşlerin elde edilmesi: Flatshot ve Solprof komutlarının kullanımı.

Proje Tasarımı: Meslek alanına göre belirlenen herhangi bir projenin kontrolü, ölçülendirilmesi ve pafta düzeni yapılarak çıktı alınması.