PLC ve Operatör Paneli Programlama

KURS İÇERİĞİ

PLC ve Operatör Paneli Programlama

PLC ve Operatör Paneli Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

Elektrik otomasyon sistemlerinde oldukça tercih edilen plc cihazının bağlantılarını, program komutlarını uygulamalar ile öğrenmek.     

Kursun İçeriği

·         S7-200 PLC Uygulamaları

·         Özel veri işleme komutları

·         Tablo oluşturma ve endirekt programlama işlemleri

·         PWM- PTO uygulamaları

·         Hızlı sayıcı (Encoder uygulamaları)

·         Analog sinyal işleme

·         S7-300 TANITILMASI:

·         S7-300 Sistem yapısı ve proje oluşturma

·         S7-300 Komut seti - Bit lojik işlemleri - Zamanlayıcı uygulamaları - Sayıcı uygulamaları

·         Yapısal programlama

·         Data bloklar

·         Fonksiyon oluşturma ve uygulamaları

·         Fonksiyon blok oluşturma ve uygulamaları

·         Hata ve Kesme Organizasyon BloklarıSistem fonksiyonlarıKütüphane fonksiyonlarıS7-300 PLC’de Analog veri kullanmakAnalog girişlerAnalog çıkışlarAnalog işlemlerde scala kullanılmasıS7-300 PLC PID ile motor ve sıcaklık kontrol uygulaması

·         S7-300 PLC Tablo işlemleri

·         S7-300 PLC Hızlı sayıcı uygulamaları

·         S7-300 PLC Gerçek zaman saati ve uygulamaları

·         Wincc Flexible kullanımı ve operatör panel uygulaması

·         PLC’ler arası MPI haberleşme

·         Profibus haberleşmesi ve uygulaması

·         ET-200s DP Uzak giriş-çıkış ünite haberleşmesi

·         S7-300 ve S7-200 PLC’ler arası haberleşme uygulaması

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar             

Elektrik Kumanda ve Otomasyon kurs veya eğitimini almış olmak.

Katılımcı profilinde belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanlar elektrik kumanda devreleri ve elemanları konularında bilgi sahibi değillerse

(şalt elemanlarını tanımak, bağlamak, devre şeması tasarlayıp, kurabilmek ) temel işletme otomatik kumanda kursunu almış olmalı.   

Kimler Katılabilir?     

Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış veya yüksek öğrenimini sürdüren, çalışan kişiler.    

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler           

PLC kullanılan bir sistemde arıza sebebini bulur, ilave saha elemanlarını PLC’ ye bağlar, PLC programını varsa editöre indirip yorumlar, değiştirir.    

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)         

Elektrik kumanda elemanları ve PLC ile otomatik kontrol yapılan her sektörde.     

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler) 

Otomatik kumanda, makine ve üretim kontrolünün PLC ile denetimi ve revizyonu işlerinde çalışabilir.    

Süre    

Toplam kurs süresi 64 saattir. 7 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

PLC ve Operatör Paneli Programlama

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

1- S7-300 TANITILMASI

a- S7300-Sistem Yapısı  ve bileşenleri 

b- S7-300 Projesi oluşturmak                      

c- Monitor/Modify Variables

 

 

 

 

2

2-  S7-300 KOMUT SETİ

a- Bit lojik komutlarının Ladder ve STL olarak kullanılması

 

 

 

 

2

b- S7-300  Zamanlama İşlemleri   ve uygulaması  

c- S7-300  Sayma İşlemleri ve Örnek Uygulamalar

 

 

 

 

2

d- S7-300  Karşılaştırma Komut ve uygulamaları   

e- Aritmetik ve dönüştürme komut uygulamalar

 

 

 

 

2

3- YAPISAL PROGRAMLAMA

a-fonksiyonlar (FC) ve uyg.    

b -Data bloklar 

c-Fonksiyon modülleri (FB)   ve uygulaması  

d- Data Type  oluşturulması ve örnek uygulamalar

 

 

 

 

2

4- Sitem Fonksiyonları (SFC)  

5- Sitem Fonksiyon modülleri (SFB)    

 

 

 

 

2

6- Kesme “OB” leri (Zaman Alarmı, geciktirme alarmları, çevrimsel alarmlar ve donanımsal alarm “OB” leri)

 

 

 

 

2

7- Hızlı sayıcı kullanılması

a- Rotary encoder single uygulaması   

b- Pulse-direction uygulaması

 

 

 

 

2

c- frekans uygulaması

d- Encoder ile Motor devir/dk ve frekans uygulaması

 

 

 

 

2

8- Tablolama işlemleri  ve uygulaması

9- Gerçek zaman saati ve uygulaması

 

 

 

 

2

10- ANALOG DEĞERLERİN İŞLENMESİ 

1-S7-300 CPU larda analog sinyal işleme

 

 

 

 

2

2- Analog sinyallerin skala edilmesi

3- Loadcell ve uygulaması

 

 

 

 

2

4- Fırın kontrol uygulaması 

11-PID blokların tanıtılması

1- Motor kontrolünde PID uygulaması

 

 

 

 

2

2- Fırın kontrolünde PID uygulaması

 

 

 

 

2

12- S7-300- S7-300  MPI haberleşmesi

13- 13- S7-300- S7-300   Profibus Haberleşmesi

14- S7-300- ET-200s DP haberleşme uygulaması

 

 

 

 

2

15- Micromaster motor sürücü cihazının ve Operatör panelin profibus ile  haberleştirme  uygulaması

 

 

 

 

2

16- operatör  panel ve Wincc Flexible Programının tanıtılması

a- Wincc flex. projesinin simatic managere eklenmesi ve sayfa işlemleri

b- Panel-PLC Haberleşmesi

 

 

 

 

2

c- Tagların oluşturulması

d- Projeye Ekran eklemek ve ekran fonksiyonları

e- İkili sinyale göre Objenin renk değiştirmesi

 

 

 

 

2

f- Text ve Grafik List oluşturma

g- Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme

 

 

 

 

2

h- Historical Data

ı- Alarm yönetimi

 

 

 

 

2

i- Reçete oluşturma

j- Grafik ekranı (Trend view) oluşturma

 

 

 

 

2

k- Reports

l-Panel üzerinden zaman girişi

 

 

 

 

2

Zamanlayıcı ve sayıcı içerikli uygulama örneği

 

 

 

 

2

Projenin panele yüklenmesi ve Panel-PLC bağlantıları

 

 

 

 

2

Operatör panelle Fırın kontrol uygulaması (PT-100 üzerinden gelen ısının okunarak bir grafiğe aktarılması ile üst ve alt seviyelere ait analog ve dijital alarmların panelden izlenmesi)

 

 

 

 

2

Operatör panelle Fırın kontrol uygulaması (PT-100 üzerinden gelen ısının okunarak bir grafiğe aktarılması ile üst ve alt seviyelere ait analog ve dijital alarmların panelden izlenmesi)

 

 

 

 

2

Operatör panelle Fırın kontrol uygulaması (PT-100 üzerinden gelen ısının okunarak bir grafiğe aktarılması ile üst ve alt seviyelere ait analog ve dijital alarmların panelden izlenmesi)

 

 

 

 

2

Operatör panelle Konveyor kontrol uygulaması (Konveyor hareket animasyonu ve encoder hedef değer değiştirme işlemlerinin panel üzerinden uygulanması)

 

 

 

 

2

Operatör panelle Konveyor kontrol uygulaması (Konveyor hareket animasyonu ve encoder hedef değer değiştirme işlemlerinin panel üzerinden uygulanması)

 

 

 

 

2

Operatör panelle Konveyor kontrol uygulaması (Konveyor hareket animasyonu ve encoder hedef değer değiştirme işlemlerinin panel üzerinden uygulanması)

 

 

 

 

2

Mixer uygulaması (Operatör panel üzerinden Kazan seviye işlemleri ve mixer motor devir kontro uygulaması)

 

 

 

 

2

Mixer uygulaması (Operatör panel üzerinden Kazan seviye işlemleri ve mixer motor devir kontro uygulaması)

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

PLC ve Operatör Paneli Programlama

KURS ANİMASYONU

PLC ve Operatör Paneli Programlama