Nesneye Dayalı Programlama-C#

KURS İÇERİĞİ

Nesneye Dayalı Programlama-C#

Kursun Amacı

Programlama mantığının kavratılması, Nesne Yönelimli Programlama mantığının kavratılması ve Windows Form Uygulamaları ile kursiyerlerin çalıştıkları meslek ile ilgili olarak programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.       

Kursun İçeriği

 

C# .NET’e Giriş

C# .NET  ile Programlamaya Giriş

Değişkenler ve Değişken Tipleri

Program Kontrol Deyimleri

Fonksiyonlar ve Alt Programlar

.NET Framework Class Library

Windows Formları ile Çalışma

Nesne Yönelimli Programlama Temelleri

C# ile Veri tabanlarına Giriş

Ado.Net, DataSet ve Diğer Kavramlar

Veri Erişim Kontrolleri

Veri Gösterim Kontrolleri

Uygulama Geliştirme Projesi

Kursa Katılmak için gerekli ön şartlar

Veritabanı Kursunu tamamlamış olmak (Access yada SQL Server), Veri Tabanı Bağlantılarımız Kurs süresince SQL Server Veritabanına olacaktır.  

Kimler Katılabilir ?

Programlama dilleri ile ilgilenen ve kendini Nesne Yönelimli Programlama Alanında geliştirmek isteyen programcılar ile Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrencileri katılabilir.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

Eğitim sonunda kursiyerlerden MS Visual Studio ve .NET teknolojilerini ve C# dilini kullanarak uygulamalar geliştirebilmeleri beklenmektedir.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)   

Kamu ve Özel sektördeki bilgi işlem birimleri, Yazılım Firmaları 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)         

Programcısı olarak bilgi işlem birimlerinde ve yazılım firmalarında görev alabilirler. Serbest olarak projeler geliştirebilir.      

Süre     

Toplam Kurs Süresi 20 gün 80 saat

HAFTA İÇİ Pazartesi-Salı-Çarşamba (Sabah-Öğlen-Akşam) : 09.00-13.00 / 13.30-17.30 / 18.00-22.00

HAFTA İÇİ Çarşamba-Perşembe-Cuma (Sabah-Öğlen-Akşam) : 09.00-13.00 / 13.30-17.30 / 18.00-22.00

HAFTA SONU Cumartesi- Pazar (Sabah-Öğlen) : 09.00-13.00 / 13.30-17.30

KURS PLANI

Nesneye Dayalı Programlama-C#

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH VE GÜN

SAAT

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

5

C# programlama diline giriş. .NET Framework yapısı

 

C# programlamaya giriş,
Değişkenler

Visual Studio 2010 ortamının tanıtılması.

1-Arayüz  2-Menuler  3-Form Tasarlamak(Hizalamak)

1-Yeni proje açmak. 2-Projeyi Kaydetmek 3- Derleme süreci 4- Derlemek 

1-Değişkenler  2-Değişken Tipleri  3-Tarih Saat Değişkenleri

   

5

Değişken tanımlama yerleri.

 

Değişkenler, 
Operatörler

1-Tip Dönüşümleri(Parse-Convert-(tür) Metodları   2-String sınıfı metodları

1-Char sınıfı metodları 2-Tarih İşlemleri(Date-Time sınıfının özellikleri)

Değişkenlere erişim(Public, static, private, internal, protected)

C# dilinin operatörleri(+, -, *, %, ==, =, <, <=, >, >=, !=,)

   

5

Mantıksal operatörler(&&, ||, !)

 

Operatörler, 
Program Kontrol Deyimleri

Lojik (Bit) seviyede işlem yapan mantıksal operatörler(>>, <<, |, &,~)

1-Kısaltılmış atama operatörleri 2-İşlem önceliği

1-Program Kontrol İfadeleri 2-go to yapısı

1-if else yapısı    

   

5

1-switch-case yapısı

 

Program Kontrol Deyimleri,
Döngüler

1-Şart İfadeleri  2-? yapısı

2.Ekran Boyutları     3. Grafik Deyimleri ve Komutları

1-Döngüler  2-For döngüsü

1-While döngüsü  2-do while döngüsü

   

5

1-Foreach döngüsü 2-Kolleksiyonlar üzerinde döngü işlemleri

 

Döngüler,
Giriş/Çıkış nesneleri

Döngü kontrol deyimleri(Break, Continue, Return, Application.exit, Environment.Exit)

Diyalog pencereleri 1-Inputbox 2-Messagebox

Inputbox ve messagebox uygulamaları(Visual Basic sınıfının Referans gösterimi)

Diziler         Dinamik Diziler          Çok Boyutlu Diziler

   

5

Array sınıfı ve metodları

 

Diziler

Diziler içerisinde arama işlemleri

1-Array List sınıfı   2-Arraylist metodları 3-Dizileri yeniden boyutlandırmak.

Kullanıcı tanımlı tipler oluşturma   

1Struct yapısı    2-Enum yapısı

   

5

Matematiksel İşlemler (System.Math sınıfı)

 

Fonksiyonlar, 
Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş

Max, Min, Abs, Floor, Ceiling, Round, Log, Pow, Trigonometrik fonk.

Fonksiyonlar ve Altrogramlar.

Olay Alt Programları, Sender ve e parametrelerinin kullanımı

Nesne Yönelimli Programlama, Kalıtım, Base Terimleri

   

5

Erişim Değiştiricileri, Alanlar, Metodlar, Özellikler, Classların Derlenmesi

 

.NET Bileşenleri

Kontrollerin Kullanılması   

Kontrole Bağlı Kod Yazma

Label Nesnesi, Textbox Nesnesi

Button Nesnesi, Keydown,Keypress tuşların karşılıkları

   

5

Checkbox nesnesi,Checkboxlist

 

.NET Bileşenleri

RadioButton (group box) (Panel)

Combobox, Listbox

DateTimePicture, Masked Textbox

Picturebox (startup path,filecopy,dosya silme,dosya kontrolü)

   

5

Dialog pencereleri, Timer Nesnesi, Menu Toolbar kontrolleri

 

.NET Bileşenleri

Form Kullanımı   Açılış Formlarının Kullanımı

Bir Formun Özellikleri,

Metotları, Olayları

MDI Formlar, SDI Formlar

   

5

Yapısal Sorgulama Dili (SQL)

 

SQL’ Giriş

Tek Tablo İçinde Sorgulamalar SELECT komutu

Tekrarlı Satırların Ortadan Kaldırılması,  Tablo Bilgilerinin Sıralanması

Koşula Bağlı Olarak Listeleme, Çeşitli Veri Tipleri İçin Basit Sorgulamalar

Veritabanı İşlemleri, SQL sorguları tasarlamak, Tablo İşlemleri

   

5

Access Veritabanı İşlemleri, (OleDb Command, OleDbAdapter nesneleri)

 

Veritabanı İşlemleri

Access Veritabanı İşlemleri, (OleDb Command, OleDbAdapter nesneleri)

Access veri tabanına Kayıt ekleme, silme, güncelleme, düzenleme işlemleri

SQL Veritabanı İşlemleri, SqlConnection

Sql Server veritabanı işlemleri(SqlCommand,SqlDataAdapter)

   

5

Sql Server veritabanı işlemleri(SqlCommand,SqlDataAdapter)

 

Veritabanı İşlemleri

SQL veri tabanına Kayıt ekleme, silme, güncelleme, düzenleme işlemleri

Access Veri Tabanı Uygulaması geliştirme.

Sql Veri Tabanı Uygulaması geliştirme.

Raporlama İşlemleri.

   

5

1-Crystal Reports(Raporlama sihirbazı, standart, cross)

 

Raporlama

1-Crystal Reports(Manuel rapor oluşturmak, )

Raporu CrystalReportViewer ile görüntülemek

CrystalReportViewer nesnesinin özellikleri

CrystalReportViewer nesnesinin özellikleri

   

5

Excel Programına Raporlama İşlemleri

 

Raporlama, 
Proje Uygulaması

Projenin Paketlenmesi İşlemleri

SETUP FACTORY 9 PROGRAMI ILE SETUP IŞLEMLERI

Setup Factory 9 Programı ile setup işlemleri

Proje Uygulaması

   

5

Proje Uygulaması

 

Proje Uygulaması

Proje Uygulaması

Proje Uygulaması

Proje Uygulaması

Proje Uygulaması

 

 

5

UYGULAMA SINAVI

SINAV

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Nesneye Dayalı Programlama-C#

KURS ANİMASYONU

Nesneye Dayalı Programlama-C#