Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - NX

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - NX

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - NX Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

Bu  derste  öğrenciye,  bilgisayarda  çizim  yazılımı programlarını kullanarak teknik resim standartlarına   ve   kurallarına   uygun   olarak üç  boyutlu  modelleme, montaj ve  teknik resim sayfası oluşturma  yeterliklerini  kazandırmak amaçlanmaktadır.         

Kursun İçeriği    

·         2d Modelleme

·         2d Taslak - Eskiz Modelleme

·         Katı Modelleme

·         Katı Modellerin Düzenlenmesi

·         Yüzey Modelleme

·         Yüzey Modellerin Düzenlenmesi

·         Direkt Modelleme İle Nesnelere Parametre Atanması

·         Direkt Modelleme İle Yüzeylerin Düzenlenmesi

·         Montaj Modelleme

·         Patlamış Görüntü Oluşturma

·         Teknik Resim Oluşturma

·         Oluşturulan Teknik Resmin Çıktısının Alınması

·         Gerçek Görüntülerin Oluşturulması

·         Dinamik Gerçek Görüntüler

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar         

1. Meslek lisesi ve dengi okul mezunu, MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak,

3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Kimler Katılabilir?     

Temel Teknik Resim, Talaşlı İmalat Tekniği, AutoCAD ve konularında bilgi sahibi olmak. AutoCAD kursu alanlar önceliklidir.            

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler           

Bilgisayar ortamında tasarım yaparak bu tasarımları imalata hazırlayabilir.  

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)         

1. İşletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında.

2. İnşaat ve mobilya sektörünün teknik departmanlarında,

3. Makine ve Kalıpçılık yapan şirketlerin teknik departmanlarında,

4. Fabrika ve işyerlerinde; tasarım ve projelendirme alanında çizim ve tasarım elemanı olarak çalışmaları mümkündür.           

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler) 

Fabrikaların Ar-Ge bölümleri

Fabrikaların Tasarım bölümleri

Fabrikaların Teknik Müdürlükleri

Talaşlı İmalat Atölyeleri

Freelance çalışan/çalışmak isyeten tasarımcılar

Süre    

Toplam kurs süresi 80 saattir.

Hafta içi düzenlendiğinde 8 hafta sürer.   18:00-22:00  saatleri arasında düzenlenir.

Hafta sonu düzenlendiğinde 8 hafta sürer. 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - NX

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE
(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

1

Genel Tanıtım 
Arayüz Tanıtımı 
Toolbar’lar hakkında genel bilgiler 
Toolbar ve İkon düzenlemeleri 
Resource Bar tanıtımı 
Menülere genel bakış

 

Programın tanıtılması.

 

Tel kafes modelleme (Curve Modelling) komutlarının ögretilmesi ve uygulamalarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

 

1

TEL KAFES MODELLEME:
2 Boyut Modelleme (Curve Modelling) 
Basic Curves İkonu 
Line yaratma metotları,nokta yakalama seçenekleri,basit ofset alma işlemi 
Arc, Circle yaratma 
Fillet Metotları (simple, 2 curves, 3 curves)

1

Trim seçenekleri 
Edit Object Display İkonu

1

Class Selection Penceresi 
Blank Seçenekleri 
Delete İkonu 
Selection Toolbar özellikleri

1

Uygulamalar.

   

1

Curve araç çubuğu:
Line ve arc komutlarının tanıtılması

 

Tel kafes modelleme (Curve Modelling) komutlarının ögretilmesi ve uygulamalarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Uygulamalar.

1

Lines and arcs araç çubuğu:
Associative,   line point-point,  line point-xyz,  line point-point, line point –perpendicular,  line point-tangent,  line tangent-tangent,  unbounded line,  arc-point-point,  arc point-poit-point,  arc point-point-tangent,  arc point-tangent-radius,  circle point-point-point, circle point-point-tanget,  circle tangent-tanget-tanget,  circle tanget-tanget-radius,  circle center-point,  circle center-radius,  circle center-tangent komutlarının tanıtılması.

1

Text, Point, Point Set, Curve Chamfer,Rectangle, polygon Komutlarının tanıtılması

1

Uygulamalar.

   

1

Elipse, Parabola, Hyperbola, General Conic, Helix, Law Curve Komutlarının tanıtılması

 

Tel kafes modelleme (Curve Modelling) komutlarının ögretilmesi ve uygulamalarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Curveler üzerinde yapılan operasyonlar; 
Offset curve, Bridge curve  Komutlarının tanıtılması

1

Simplify curve, Join curve, Project curve Komutlarının tanıtılması

1

Combined Projection, Intersection curve komutlarının tanıtılması

1

Uygulamalar.

   

1

Section curve, Extract curve komutlarının tanıtılması

 

Tel kafes modelleme (Curve Modelling) komutlarının ögretilmesi ve uygulamalarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

Offset in face komutlarının tanıtılması

1

Wrap/Unwrap komutlarının tanıtılması

1

Vector constructor menüsünün tanıtılması

1

Uygulamalar.

   

1

Eskiz Modelleme (Skecth Modelling) 
Skecth arayüzünün tanıtılması 
Skecth içinde model oluşturma (skecth curve toolbarı ile)

 

Tel kafes modelleme (Curve Modelling) komutlarının ögretilmesi ve uygulamalarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

Modele ait olan constraintlerin atanması (constraint ikonu)

1

Modelin ölçülendirilmesi (dimensions ikonu) 
Constraintlerin ve ölçülerin edit edilmesi

1

Skecth içinde yapılan operasyonlar; 
Mirror Curve 
Offset Curves 
Edit Defining String 
Add Existing Curves 
Project

1

Uygulamalar.

   

1

WCS’ler ile  çalışma:
Origin, dynamics, rotate,  orient,  change XC direction, change YC direction,  display,  save yöntemlerinin tanıtılması ve kullanım pratiğinin kazandırılması Part Navigator özellikleri

 

3d katı modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli 
bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

3D KATI MODELLEME:
3 Boyut Modelleme (Feature Modelling) 
Arayüz Tanıtımı 
genel bilgiler 
Toolbar ve İkon düzenlemeleri 
Block – cylinder – cone – sphere 
Komutlarının tanıtılması.

1

extrude body – revolved body
Komutlarının tanıtılması.

1

Trasform menüsünün tanıtılması.

1

Uygulamalar.

   

1

Sweep along guide – tube –komutlarının tanıtılması.

 

3d katı modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Hole- boss komutlarının tanıtılması.

1

pocket – pad  komutlarının tanıtılması.

1

slot – growe – dart  komutlarının tanıtılması.

1

Uygulamalar.

   

1

Extract Geometry komutunun tanıtılması.              

 

3d katı modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Sheet From Curves, Bounded Plane, Thicken Sheet 
Datum Plane ve Datum Axis uygulamaları

1

Unite – subtract – intersect - Taper – body taper komutlarının tanıtılması.              

1

Edge blend – edge chamfer – Shell komutlarının tanıtılması.              

1

Uygulamalar.

   

1

Thread – instance feature – simplify body komutlarının tanıtılması.

 

3d katı modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

wrap geometry komutlarının tanıtılması.

1

ofset face – scale body – emboss sheet, trim body – split body, Face blend -  soft blend komutlarının tanıtılması

1

Uygulamalar.

1

Uygulamalar.

   

1

Sew,  patch body komutlarının tanıtılması.
Part nevigator (ürün ağacı) ile çalışmak.

 

3d katı modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Edit Feature Toolbar’ı.
Edit Feature, Edit Rollback, Edit Positioning, Move Feature, Reorder Feature komutlarının tanıtılması.

1

Layer’larla çalışma

1

Uygulamalar.

1

Uygulamalar.

   

1

3D YÜZEY MODELLEME:
Arayüz Tanıtımı 
Surface Toolbar’ı hakkında genel bilgiler,Toolbar ve İkon düzenlemeleri,Yüzey modelleme ile katı modellemenin genel farkı

 

3d yüzey modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Spline oluşturma spline’ın derece mantığı 
Through Points ikonu 
From Poles ikonu 
From Point Cloud ikonu

1

Ruled komutu ile yüzey oluşturma.Ruled ile yapılan yüzeyin edit edilmesi.Ruled menusunden patch type ve alignment özelliklerinin anlatılması

1

Uygulamalar.

1

Uygulamalar.

   

1

Through Curves ikonu ile yüzey oluşturma. Through Curves ile ruled arasındaki fark. Through Curves menusundeki V Degree. Section Stringlerin tangency veya curvature farkları.

 

3d yüzey modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Through Curve Mesh ikonu. Through Curve Mesh,Ruled,Through Curves komutları arasındaki farklar. Through Curve Mesh ile yapılan yüzeylerin edit edilmesi. 
Through Curve Mesh menüsündeki Emphasis ve Tolerance değeri. 
Through Curve Mesh menüsündeki Primary ve Cross String lerin edit işlemleri.
Yüzeylerde Reflection Analizi

1

Swept komutu. Alignment Method ve Section Location özellikleri.Scale Laterally ve Uniformly seçenekleri.Spine kullanımı.

1

Uygulamalar.

1

Uygulamalar.

   

1

Bridge komutu. Bridge komutu ile yapılan yüzeylerin edit işlemleri

 

3d yüzey modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

N-Sided Surface komutu. Multiple Triangular Patches ile dinamik edit işlemleri

1

Transition komutu. Transition ile yapılan yüzeylerdeki edit işlemleri. Extension komutu ile yüzey uzatma işlemleri ve Extension seçenekleri

1

Uygulamalar.

1

Uygulamalar.

   

1

Law Extension ile dinamik olarak açılı yüzey uzatma işlemi. 
Offset Surface komutu ile yüzeylere ofset verme işlemi.

 

3d yüzey modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Silhouete flange,
Rough Ofset komutu ile yüzeylerin kaba ofsetinin alınması.

1

Quilt ile yüzey oluşturulması. 
Global Shaping ile yüzey oluşturma.

1

Uygulamalar.

1

Trimmed Sheet ile yüzeylerin kesilmesi. 
Trim and Extend komutu ile yüzeylerin uzatılaması ve kesilmesi işlemleri.

   

1

Ribbon builder, filet surface, mid surface komutlarının tanıtılması.

 

3d yüzey modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

Direct Modeling (Synchronous Modelling) Toolbar’ı.
Move face, pull face komutlarının tanıtılması

1

Ofset region, replace face, resize blend, resize face, copy face komutlarının tanıtılması

1

Make coplanar, linear dimension, shell body, group face , cross section, local scale komutlarının tanıtılması.

1

Uygulamalar.

   

1

Edit Surface Toolbar’ı.
Move Defining Point,Move Pole,Enlarge,İsoprametric Trim komutlarının tanıtılması.

 

3d yüzey modelleme komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

Edit Surface Toolbar’ı.
Move Defining Point,Move Pole,Enlarge,İsoprametric Trim komutlarının tanıtılması.

1

Divide,Edit Sheet Boundry,Change Degree,Change Stiffness,Change Edge,Reverse Normal. komutlarının tanıtılması.

1

Expression kullanımı. 
Copy Feature-Paste

1

Uygulamalar.

   

1

Montaj Çalışması (Assemblies) 
Montaj yapmanın genel mantığı.

 

Montaj modelleme (Assemblies) komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

1

Component,Assemblies,Sub-Assemblies terimlerinin açıklanması. 
Assemblies Navigator kullanımı ve yorumlanması.

1

Work part, Make displayed part geçişleri ve bu geçişler sırarsında Part Navigatorun kullanımı 
Add Existing Component ile montaja bileşen ekleme.
Create New Component ile yeni bileşen oluşturma.

1

Create Component Array ile bileşen çoğaltma işlemleri. 
Uygulamalar.

1

Uygulamalar.

   

1

Mate Component ile bileşenlere mate atanması.

 

Montaj modelleme (Assemblies) komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

Reposition Component ile montajdaki bileşenlerin yerini değiştirme.

1

Exploded Views ile montajda patlatılmış görüntü alma ve bu görünüş üzerindeki işlemler.

1

Wave Geometry Linker ile montaj seviyesinde link alıp yeni component oluşturma işlemleri.  Montaj yaparken Attributes atama işlemi.

1

Uygulamalar.

   

1

Check Clearence ile bileşenler arası açıklık analizi.

 

 

1

Simple Interference ile girişim bölgesini elde etme. 
Part family ile parça ailesi oluşturma. 
Drafting’de parça listesi oluşturma.

1

Verilen Attributes’lere göre malzeme listesi atanması.  Otomatik balonlama.

1

Uygulamalar.

1

Uygulamalar.

   

1

Teknik Resim Oluşturma (Drafting) 
Drafting arayüzünün tanıtılması

 

Teknikresim oluşturma (Drafting) komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

Görünüş (view) çıkartma ve edit etme

1

Detay ve kesit görünüşleri çıkartma:
Add Detail View, Add Section View, Add Half Section View, Add

1

Revolved Section View, Break-out Section, Broken View

1

Uygulamalar.

   

1

Annotation Editor (yazı oluşturma) 
Dimensions (ölçülendirme)

 

Teknikresim oluşturma (Drafting) komutlarının ögretilmesi ve ugulamlarla gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

1

Tabular Note (tablo oluşturma) 
Drafting Edit işlemleri 
Drafting Annotation Menüsü. 
Drafting Preferences Menüsü.        

1

Yapılan tasarımlarlın değişik formatlarda import  edilmesi. Yapılan tasarımlarlın değişik formatlarda  edilmesi.

1

Uygulamalar.

1

Uygulamalar.

   

1

Printer ve plot ayarlarının yapılması. Yapılan tasarımların ve teknik resimlerin çıktılarının alınması.

 

Printer ve plot ayarlarının yapılması. Yapılan tasarımların ve teknik resimlerin çıktılarının alınması.  Visualize shape araç çubuğunun tanıtılması.  Yapılan tasarımlarda malzeme tanımlama özelliklerinin kullanılması, yeni malzeme yaratma

1

Render:
Visualize shape araç çubuğunun tanıtılması.

1

Yapılan tasarımlarda malzeme tanımlama özelliklerinin kullanılması, yeni malzeme yaratma

1

Visualization scene
True shading

1

Uygulamalar.

 

KURS MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - NX

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Taslak modelleme yapmak

NX İle Taslak modelleme

40/16

2

Katı modelleme yapmak

NX İle Katı Modelleme

40/16

3

Yüzey modelleme yapmak

NX İle Yüzey Modelleme

40/16

4

Doğrudan modelleme tekniği ile mevcut parçaları düzenlemek

NX İle Direkt Modelleme

40/8

5

Tasarlanan parçaların montajını yapmak

NX İle Montaj Modelleme

40/8

6

Tasarlanan parçaların teknik resimlerini oluşturmak

NX İle Teknik Resim Oluşturma

40/8

7

Tasarlanan parçalara gerçekçi görüntülerini oluşturmak

NX İle Gerçekçi Görüntülerin Oluşturulması

40/8

TOPLAM

280/80

 

KURS ANİMASYONU

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - NX