Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

KURS İÇERİĞİ

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği kurs programının toplam eğitim süresi;

a)      Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz ders saati,

b)      Tehlikeli işyerleri için en az on iki ders saati,

c)       Çok tehlikeli işyerleri için en on altı ders saati olarak planlanmıştır.

İŞ SAĞIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEKNİK KONULAR

1.      Ergonomi

2.      Kimyasal Risk Etmenleri

3.      Fiziksel Risk Etmenleri

4.      Biyolojik Risk Etmenleri

5.      Psiko-Sosyal Risk Etmenleri

6.      Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

7.      Elle Kaldırma ve Taşıma

8.      Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

9.      Ekranlı Araçlarla Çalışma

10.  İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

11.  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

12.  Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma

13.  Tahliye ve Kurtarma

KURS PLANI

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

KURS MODÜLÜ

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği

KURS ANİMASYONU

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği