CNC Frezede Programlama - Fanuc

KURS İÇERİĞİ

CNC Frezede Programlama - Fanuc

 

Kursun Amacı
  FANUC kontrol üniteli tezgâhlarda operatörlük yapabilmek. Diğer kontrol üniteleri için altyapı oluşturmak. Halen çalışmakta olan operatörlerin eksiklerini gidermek ve kendilerini geliştirmektir.  
     
  Kursun İçeriği  
 
 • CNC sistemlerinin tanıtılması,
 • Avantajları ve dezavantajları,
 • CNC tezgâhlarında uyulması gereken kurallar,
 • Tezgâhın kontrol ünitesinin tanıtılması ve tuş takımı,
 • Program ikonlarının tanıtılması,
 • Koordinat sistemlerinin tanıtımı,
 • CNC tezgâhlarında kullanılan sıfır noktalarının tanıtılması,
 • Takımların tezgâha yüklenmesi ve tezgâha tanıtılması,
 • İş parçası ve takım sıfırlama,
 • ISO (G-Kodu) Sisteminin Programlama Esasları 
  (Programın Yapısı Blokların Yapısı)
 • FANUC kontrol ünitesinde kullanılan S ve F komutların analizi,
 • FANUC kontrol ünitesinde kullanılan G Kodlarının Analizi
 • FANUC kontrol ünitesinde kullanılan yardımcı “M “  komutlar analizi,
 • G43 kod ile takım boyunun çağrılması “H”
 • G00 ve G01 kodları ile Parça programlama,
 • Yüzey tarama işlemin programlanması,
 • Kanal Programlama,
 • G02 ve G03 ile kavis programlama,
 • G40, G41 ve G42 kodları takım çap telafisi ile kontur programlama,
 • 2 1/2 eksenli parçaları programlama,
 • G80, G81, G82 ve G83 çevrimleri delik delme ile parça programlama,
 • G74/G74 Kılavuz çekme çevrimleri ile parça programlama,
 • G52 ve G92 geçici referans kaydırma analizi,
 • G15 ve G16 Polar koordinat sistemi ile parça programlama,
 • Alt Programlama,
 • Ada ve Havuz işlemeleri uygulamaları,
 • CNC tezgâh başında uygulama.
 
 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  Temel Teknik Resim, Ölçme Kontrol Bilgisi ve Talaşlı İmalat Tekniği eğitimlerini almış olmak veya İki yıl talaşlı imalat teknolojisinde çalışmış olmak.  
     
  Kimler Katılabilir?  
  Endüstri Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitelerin Makine veya Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunları veya pratikten bizzat sanayide CNC makinelerinde çalışan operatörler, MYO ve Üniversite ilgili bölüm öğrencileri.  
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  CNC Freze Tezgâhlarında iş parçalarını bağlayıp, kesicilerin takım boylarını ölçer. Fanuc kontrol ünitesini tanımak ve kullanma becerisi kazanmak. Bir operatörün yapabileceği örnek delik delme, kılavuz çekme, cep açma, kanal açma, kontur tornalama, kontur frezeleme gibi birçok işi yapar. CNC tezgâhlar hakkında bilgi sahibi olur.  
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
  Makina kalıp imalatı yapan işletmeler.  
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  CNC Makineleri başında bizzat uygulamaya yönelik üretim yapar. Makine parça imalatında 2 1/2 eksen işlemeleri kendisi programlar ve işler. Kalıp elemanlarının işlenmesinde CAM programında hazırlana NC programları tezgâha aktarır ve işler.  
     
  Süre  
  Toplam kurs süresi 56 saattir. 6 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

CNC Frezede Programlama - Fanuc

 

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

AÇIKLAMALAR

2

MODÜL 1: CNC FREZE TEZGÂHLARI VE FANUC/ISO KOD SİSTEMİ  

   A. CNC Freze Tezgâhların Kullanım ve Bakımı

        1.CNC Freze Tezgâhlarda Otomatik Takım İşlemleri 

            a.Tezgahta Takım değiştirme,   

            b.Takımı Referansa Gönderme,     

MODÜL1

Uygulama Süresi

24 saat

2

        2. CNC Tezgâhların Bakımı.    

            a. Periyodik Bakımlar 

            b.Elektrik Panosunun Temizliği

            c.Hava Filtresinin Temizliği.                                                     

 

2

   B. Koordinat Sistemi ve CNC Freze Tezgâhı Eksenleri

        1. 2 1/2    Axis Milling (2 ½ Eksen Freze)

        2. 3   Axis Milling eksen freze)

        3. 4th/5ht   Axis Milling, Position only 

        4. 5   Axis Milling, Full contring

        5. B   Axis Machining

        6. Parça Koordinat Sistemi

        7. Takım Koordinat Sistemi  

 

2

   C. Fanuc/ISO Kod Sistemiyle Programlama   

        1. Program Yapısı, 

        2. Blokların Yapısı

        3. Hazırlık Fonksiyonları,

        4. Yardımcı Fonksiyonlar,                                                                                                        

 

2

        5. İlerleme Hızı Kodu

        6. Kesme Hızı Kodu, 

        7.Takım Kodu,

        8. Elle Hareket (JOG)

 

2

   D. FANUC /ISO KODLAR      

        1. Çabuk (rapıd)   Hareket (konumlama) G00     

        2. Doğrusal Enterpolosyon    G01

 

2

        3. Mutlak Programlama G90  

        4. Artışlı (eklemeli) Programlama G91

 

2

        5. Dairesel Enterpolosyon G02/G03

 

2

        6. Geçici Durdurma Kodu (Bekleme) G04     

        7. Ölçü sistemi birim Kodları  G20/G21  

        8. Düzlem seçim Kodları G17,G18,G19

 

2

        9. Takım Yarıçap Telafisi Kodları G40/G41/G42

        10. Sıfır Noktasını kaydetme G54/G55/G56/G57/G58/G59 

 

2

        11. Sıfır Noktası Kaydırma Kodları G52/G92 

 

2

        12. Takımların Tezgâha Yüklenmesi ve Offset bilgilerin yüklenmesi,

               G43 kod ile uygun takımın iş miline çağrılması

 

2

MODÜL 2: FANUC İLE FREZE TEZGÂHLARINDA PROGRAMLAMA 

    A. KUMANDA PANELİ  

         1. LCD/CRT Operatör Paneli 

         2. Paneldeki Tuşlar ve Görevleri   

         3. Makine Kontrol Paneli,  

         4. Paneldeki Tuşlar ve Görevleri,

MODÜL 2

Uygulama Süresi

                   32 saat

2

         5. Paneldeki Tuşlar ve Görevleri

         6. Tezgâhın Çalıştırılması ve Durdurulması                                                                              

 

2

   B. FANUC PANEL ARAYÜZ   

         1. Operatör Arayüzü    

             a. CNC Freze Tezgahında Koordinatlar,

             b. Makine Koordinat Sistemi ve Sağ El kuralı,                                                                      

 

2

         2. Program arayüzü     

             a.  T, S, M   

             c.  İş Parçasına Dokunma İş Parçasını Sıfırlama    

             d.  Bir Kenara Göre İş Parçasını Sıfırlama    

             e.  Bir Köşeye Göre İş Parçasını Sıfırlama

             f.   Bir Deliğe Göre İş Parçasını Sıfırlama

             g.  Silindirik Bir Parçaya Göre İş Parçasını Sıfırlama

 

2

             h.  Master Takıma Göre Diğer Takımları Ölçme 

             i.   Boydan ve Çaptan Ölçme,  

             j.   Position (Posisyonlama)

             k.   FANUC ayarları

 

2

             l.  Program Yazma,

             m.  Programı edit etme

             n.  Alarm Listeleme,  

 

2

             q.  Tool Offset (Takım Bilgi Sayfası),

             r.  Tool Wear  (Takım Aşınması)

             t.   Work Offset  

 

2

         3. FANUC Programında Frezeleme İşlemleri                                  

             3.1. Örneklerle FANUC Programları,

      a. Yeni klasör ve program oluşturma

             3.2 Yüzey Tarama Programlama,

 

2

             3.3. Puntalama ve Delik Delme işlemleri, (G81/G82/G83)

                    3.3.a. Puntalama (G81)

                    3.3.b. Kör Delik delme (G82)

                    3.3.c. Derin Delik Delme (G83) 

                    Delik çevrim iptalleri (G80)

 

2

            3.4. Kılavuz Çekme (tappıng),    (G74/G84)                       

            3.5. Simülasyon İzleme,                                                                           

 

2

            3.6. Programı Tezgâha Aktarma                                                        

            3.7. Satır Arama

 

2

   C. ÇEVRİM KOMUTLARI                                                                    

            4.1. Kanal Frezeleme

 

2

            4.2. Alt Programla Ada oluşturma uygulamaları,

 

2

            4.3. Alt Programla Havuz oluşturma uygulamaları,

 

 

KURS MODÜLÜ

CNC Frezede Programlama - Fanuc

YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

CNC freze tezgahlarını FANUC/ISO kod  sistemiyle kullanmak

  CNC Freze Tezgâhları ve  FANUC/ISO Kod Sistemi

40/24

2

FANUC  ile CNC frezelerde programlama yapmak

  FANUC  İle CNC Freze Tezgahlarında Programlama

40/32

TOPLAM

80/56

 

KURS ANİMASYONU

CNC Frezede Programlama - Fanuc