CNC Tornada Programlama - Fanuc

KURS İÇERİĞİ

CNC Tornada Programlama - Fanuc

 

Fanuc kontrol üniteli tezgâhlarda operatörlük yapabilmek. Diğer kontrol üniteleri için altyapı oluşturmak. Halen çalışmakta olan operatörlerin eksiklerini gidermek ve kendilerini geliştirmektir.

 

Kursun İçeriği

 

 

  • CNC sistemlerinin tanıtılması,

  • Avantajları ve dezavantajları,

  • Koordinat sistemlerinin tanıtımı,

  • CNC Torna tezgâhlarında kullanılan sıfır noktalarının tanıtılması,

  • ISO (G-Kodu) Sisteminin Programlama Esasları 
   (Programın Yapısı Blokların Yapısı)

  • Fanuc kontrol ünitesinde kullanılan G ve M fonksiyonların analizleri,

  • CNC torna tezgâhlarında uyulması gereken kurallar,

  • Torna Tezgahın kontrol ünitesinin tanıtılması ve tuş takımı,

  • İş parçası ve takım sıfırlama,

  • Takım yönetimi,

  • Fanuc kontrol ünitesinde S ve F komutların görevleri ve kullanılması,

  • Fanuc kontrol ünitesinde kullanılan G ve M komutları,

  • G00 ve G01kodları ile Parça programlama,

  • G02 ve G03 kodları ile kavis programlama,

  • G90, G94, Boşaltma çevrimleri ile parça programlama,

  • G70, G71, G72, G73  çevrimler ile profil programlama,

  • G75 Kanal programlama,

  • G74, G83 Delik çevrimleri ile parça programlama,

  • G92 ve G76 Vida çevrimleri ile parça programlama,

  • G84 Kılavuz çevrimi ile parça programlama

  • Uygulamalar,

  • CNC torna tezgâhı başında uygulama.

   

 

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

 

 

Temel Teknik Resim, Ölçme Kontrol Bilgisi ve Talaşlı İmalat Tekniği eğitimlerini almış olmak veya İki yıl talaşlı imalat teknolojisinde çalışmış olmak.

 

 

 

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 

Endüstri Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitelerin Makina veya Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunları veya pratikten bizzat sanayide CNC makinalarında çalışan operatorler, MYO ve Üniversite ilgili bölüm öğrencileri.

 

 

 

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

 

CNC Torna Tezgâhlarında iş parçalarını bağlayıp, kesicilerin takım boylarını ölçer. Fanuc kontrol ünitesini tanır. Bir operatörün yapabileceği örnek  profil işleme, Kanal açma, delik delme, vida açma ve kılavuz çekme, gibi bir çok işi yapar. CNC tezgahlar hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

 

Makina Kalıp ve Yedek parça imalatı yapan işletmeler.

 

 

 

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

 

CNC Makineleri başında bizzat uygulamaya yönelik üretim yapar.  Makine parça imalatında 2 eksen işlemelerinde kendisi programlar ve işler. CAM programında hazırlanan NC programlarını tezgâha aktarır ve işler. 

 

 

 

 

 

Süre

 

 

Toplam kurs süresi 56 saattir. 6 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

CNC Tornada Programlama - Fanuc

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

AÇIKLAMALAR

2

MODÜL 1: CNC TORNA TEZGÂHLARI VE FANUC/ISO KOD SİSTEMİ  

     A. CNC Torna Tezgâhların Kullanım ve Bakımı

         1.CNC Torna Tezgâhlarda Otomatik Takım İşlemleri 

             a.Tezgahta Takım değiştirme,   

             b.Takımı Referansa Gönderme, 

MODÜL1

Uygulama Süresi

24 saat

2

         2. CNC Tezgâhların Bakımı.    

             a. Periyodik Bakımlar 

             b.Elektrik Panosunun Temizliği

             c.Hava Filtresinin Temizliği.                                                                               

 

2

     B. Koordinat Sistemi ve CNC Torna Tezgah Eksenleri

          1. 2 Axis Turning

          2. 4 Axis Turning

          3. C&Y Axis Turning

          4. B axis Machining

          5. Parça Koordinat Sistemi

          6. Takım Koordinat Sistemi

 

2

    C. Fanuc  Kod Sistemiyle Programlama   

         1. Program Yapısı, 

         2. Blokların Yapısı

         3. Hazırlık Fonksiyonları,

         4. Yardımcı Fonksiyonlar,                                                       

 

2

         5. İlerleme Hızı Kodu “F”

         6. Kesme Hızı Kodu, “S”

         7.Takım Kodu “T”

         8. Elle Hareket (JOG)

 

2

    D. FANUC /ISO KODLAR      

         1. Çabuk (rapıd)   Hareket (konumlama) G00     

         2. Doğrusal Enterpolosyon    G01

 

2

         3. Mutlak Programlama G90  

         4. Artışlı (eklemeli) Programlama G91

 

2

         5. Dairesel Enterpolosyon G02/G03

 

2

         6. Geçici Durdurma Kodu G04    

         7. Ölçü sistemi birim Kodları G20/G21

         8. Düzlem seçim Kodları G17,G18,G19

 

2

         9. Takım Yarıçap Telafisi Kodları G40/G41/G42

        10. Sıfır Noktası Kaydetme ve Kaydırma Kodları G54/G55/G56/G57G587/G59    

 

2

        11. İş parçasının tezgaha bağlanması,

        12. Kesicilerin tarete takılması,

 

2

        13. Takımların Tezgâha takılması ve Offset bilgilerin yüklenmesi,

              CNC Torna Tezgahında T (Tool) takım çağırma kodu

 

2

MODÜL 2: FANUC İLE CNC TORNALARDA PROGRAMLAMA 

     A. KUMANDA PANELİ  

         1. LCD/CRT Operatör Paneli 

         2. Paneldeki Tuşlar ve Görevleri   

         3. Makine Kontrol Paneli,  

         4. Paneldeki Tuşlar ve Görevleri,

MODÜL 2

Uygulama Süresi

32 saat

2

         5. Paneldeki Tuşlar ve Görevleri

         6. Tezgâhın Çalıştırılması veKapatılması,                                                                 

 

2

     B. FANUC PANEL ARAYÜZ   

         1. Operatör arayüzü    

         2. İş parçası sıfırlama yöntemleri

 

2

         3. FANUC Programı detayları örneklerle FANUC programı

 

2

         4. Alından kaba talaş kaldırma (G94)

 

2

         5. Dış konturun kaba tornalama işlemi (G90)

         6. Simülasyonun diğer detayları

 

2

         7. Profil işleme çevrimleri (G71/G72/G73)

         8. Finiş kesme (fınıshıng) (G70)

 

2

         9. Kanal açma operasyonu (Groovıng)( G75)

 

2

        10. Boyuna diş çekme (thread long) (G92/G76)

 

2

        12. Puntalama (centrıng) (G01)

        13. Delik delme (hole drıllıng) (G74)

        14. Derin delik delme (deep hole drıllıng) (G83)

 

2

        15. Kılavuz çekme / diş kesme (tappıng) (G84)

 

2

     C.CNC TORNADA ÇEVRİM KOMUTLARI ve UYGULAMALARI

         1. Alın Tornalama çevrim uygulamaları

 

2

         2. Boyuna Tornalama çevrim uygulamaları

 

2

         3. Delik delme ve büyütme çevrim uygulamaları

 

2

         4. Vida çevrim komutları uygulamaları

 

2

         5. Kanal açma çevrim komutları uygulamaları

 

 

KURS MODÜLÜ

CNC Tornada Programlama - Fanuc

YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

CNC torna tezgahlarını FANUC/ISO kod  sistemiyle kullanmak

  CNC Torna Tezgâhları ve  FANUC/ISO Kod Sistemi

40/24

2

FANUC ile CNC tornalarda programlama yapmak

  FANUC  İle CNC Tornalarda Programlama

40/32

TOPLAM

80/56

 

KURS ANİMASYONU

CNC Tornada Programlama - Fanuc