Diksiyon

KURS İÇERİĞİ

Diksiyon

Diksiyon

Kursun Amacı

Bireylerin konuşma ve vücut dilini doğru kullanarak, topluluk karşısında güzel ve etkileyici konuşabilmesi.        

Kursun İçeriği             

·         Diksiyonun tanımı, amaçları ve faydaları,

·         Türkçe’nin, doğru, anlaşılır ve etkili konuşulması,

·         Diyafram, ses, nefes gibi konuşma organlarının geliştirilerek doğru kullanılması

·         Yazı dilinin konuşma diline çevirilmesi ve yazma tekniğinin geliştirilmesi,

·         Vücut dili ile konuşma dilinin örtüşerek etkili anlatımının kazanılması,

·         Metin ve doğaçlama çalışmaları ile ani ve hızlı düşünülerek, doğru kararlar verilebilinmesi ve imgelem becerisinin genişlettirilerek kişisel gelişmelerinin sağlanması,

·         Topluluk karşısında hitap sanatı ile sunum tekniklerinin geliştirilerek özgüvenin kazanılması.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar 

Özellikle iletişim ve beden dili seminerlerini almış olmak.           

 Kimler Katılabilir?         

Üniversite, MYO ve Lise mezunları.       

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler     

Bireylerdeki konuşma kusurları giderilerek, Türk Dili’ni doğru ve etkili konuşarak, bunu günlük yaşamlarındaki genel iletişim sorunlarını aşmak konusunda uygulayıp, kendilerini en iyi biçimde ifade ederek, topluluk karşısında yaşadıkları heyecanı yenip, özgüven konusundaki eksikliklerini giderebilmeleri.      

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri) 

İnsanlarla yüzyüze iletişimin gerektirdiği her türlü iş dalında çalışabilir. 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)       

Özellikle yönetici ve yönlendirici kişilerin bu kursu almalarının elemanlarıyla iletişim becerilerinin artacağı öngörülür. Ayrıca yönetici asistanlarının ve kurum sekreterlerinin de azami derecede yararlanacağı bir kurstur. Bunların yanı sıra yukarıda da belirtildiği üzere, insanla iletişimi gerektiren her türlü iş dalı.            

Süre              

Toplam kurs süresi 64 saattir 7 hafta sürer.

Hafta içi akşamları düzenlendiğinde 18:00-22:00 saatleri arasında düzenlenir.

Hafta sonları 08:30-13:30 / 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Diksiyon

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

1

Kursiyerlerle tanışma,kursun amacının ve işlevinin tanıtılması.

 

Tanışma ve konuşma kusurlarının tespiti.

1

Düzey belirleme. (okuma ve konuşma kusurları)

1

Düzey belirleme. (okuma ve konuşma kusurları)

1

Düzey belirleme. (okuma ve konuşma kusurları)

   

1

Diyafram kullanımı ve teknikleri.

 

Ses,nefes tekniklerinin anlatımı, uygulanması, heycanın yenilmesi ve kişide özgüven gelişiminin sağlanması, konuşma kusurlarının giderilmesi.

1

Nefes + ses ve diyafram çalışmaları.

1

Diyaframı kullanarak okuma.

1

Temrin çalışmaları.

   

1

Ünlülerin okunuşları.

 

Ünlülerin okunuşları ve tekerlemeler.

1

Ünlülerin okunuşları.

1

Ünlülerin okunuşları.

1

Uygulama.

   

1

Ünsüzlerin okunuşları.

 

Ünsüzlerin okunuşları ve tekerlemeler.

1

Ünsüzlerin okunuşları.

1

Ünsüzlerin okunuşları.

1

Uygulmama.

   

1

Yüklemlerdeki harf değişiklikleri.

 

Yüklemlerdeki harf düşmeleri ve okunuşları.

1

Yüklemlerdeki harf değişiklikleri.

1

Yüklemlerdeki harf değişiklikleri.

1

Uygulama.

   

1

Tekil ve çoğul şahıslarda harf düşmeleri.

 

Çeşitli harf düşmeleri ve okunuşları.

1

Tekil ve çoğul şahıslarda harf düşmeleri.

1

Özel harf düşmeleri.

1

Uygulama.

   

1

Hikaye yazma, okuma ve anlatma.

 

Vurgu,tonlama,boğumlama,ulama,durak vb.

Heycanı yenme.

1

Hikaye yazma, okuma ve anlatma.

1

Hikaye yazma, okuma ve anlatma.

1

Hikaye yazma, okuma ve anlatma.

   

1

Şiir çalışmaları

 

Beden kullanımı ile etkili ve güzel konuşma tekniklerini şiir de uygulama.

1

Şiir çalışmaları

1

Şiir çalışmaları

1

Şiir çalışmaları

   

1

Pazarlama

 

Beden kullanımı ile etkili ve güzel konuşma tekniklerini pazarlamacı da uygulama.

1

Pazarlama

1

Pazarlama

1

Pazarlama

   

1

Masal çalışmaları.

 

Beden kullanımı ile etkili ve güzel konuşma tekniklerini masal da uygulama.

1

Masal çalışmaları.

1

Masal çalışmaları.

1

Masal çalışmaları.

   

1

Haber,hava durumu ve program sunuculuğu.

 

Sunuculuk üzerine temel bilgiler ve doğaçlamalar.

1

Haber,hava durumu ve program sunuculuğu.

1

Haber,hava durumu ve program sunuculuğu.

1

Haber,hava durumu ve program sunuculuğu.

   

1

Mesleki Sunum, tanıtım ve hitap çalışmaları

 

Sunum tekniği ve uygulaması.

1

Mesleki Sunum, tanıtım ve hitap çalışmaları

1

Mesleki Sunum, tanıtım ve hitap çalışmaları

1

Mesleki Sunum, tanıtım ve hitap çalışmaları

 

 

KURS MODÜLÜ

Diksiyon

KURS ANİMASYONU

Diksiyon