ETKİLİ EKİP ÇALIŞMASI

Seminer Amacı

İşletme yönetiminde örgüt oluşturma, toplam kalitenin ve işletme performansının en önemli unsurlarından biridir. Bu düşünce ile hiyerarşinin azaltılması ve doğrudan katılımcılığın sağlanması hedeflenmektedir. Her düzeydeki çalışanların  neden ekip çalışmasına gerek duyacakları ve ekip çalışmasını nasıl gerçekleştirecekleri bu eğitimle sunulacaktır.

redirect click My boyfriend cheated on me
why people cheat in marriage read meet to cheat
what makes women cheat link why do husbands cheat
cheat on my husband link go

Seminer İçeriği

·         Toplam Kalite Yönetiminde Takım Çalışmasının yeri ve önemi,

·         Takım kavramı,

·         Takımda oluşum süreci,

·         Takımda engeller,

·         Takımlarda iletişim ve işbirliği,

·         Takımlarda Problem Çözme,

·         Takımlarda Yaratıcılık,

·         Takımlarda sinerji,

·         Katılımcıların katılımı ile ekip oluşturma egse uygulamalarının yapılması.

Katılımcı Profili

Tüm Çalışanlar.

read here click will my wife cheat again
open website
cheat on my husband how many people cheat go