DOĞRU VE ETKİLEYİCİ KONUŞMA

Seminer Amacı

·         Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,

·         Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,

·         Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,

·         Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,

·         Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,

·         Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

Seminer İçeriği

·      Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

·      Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

·      Doğru Sesletimin önemi

·      Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı

·      Ünsüzlerin Doğru Sesletimi

·      Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

·      Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları

·      Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

·      Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

·      Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

·      Hitabet

·      Doğaçlama

·      Beden Dilinin Etkili Kullanımı

Katılımcı Profili

18 Yaşını Dolduran Yetişkinler