DOKÜMANTASYONLARIN OLUŞTURULMASI,TAKİBİ VE YÖNETİMİ

Seminer Amacı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısının algılanması, yorumlanması ve doküman hazırlama ile ilgili temel bilgilerin alınması suretiyle katılımacılara kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun hazırlanması konusunda temel becerileri kazandırmak. 

Seminer İçeriği

·         Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonuna Giriş

·         ISO 9000 Kalite Sistemi Dokümantasyon Yapısı

·         Kalite Sistem Dokümantasyonuna Hazırlık

·         Kalite Sistemi Prosedürleri

o   Prosedürlerde Bulunması Gereken Özellikler

o   Prosedür Formatı

o   İş Akış Şemaları

o   Uygulama Çalışmaları

o   Prosedür Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

o   Uygulama Çalışmaları

·         Talimatlar

o   Talimatlar Nasıl Oluşturulur

o   Talimat Formatı

o   Uygulama Çalışmaları

o   Kayıtlar

·         Kalite El Kitabı

o   Kalite EL Kitabında Bulunması Gereken Özellikler

o   Kalite El Kitabı Hazırlama Süreci

o   Kalite El Kitabı Türleri

o   Kalite El Kitabı İçeriği

o   Kalite El Kitabının Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

o   Uygulama Çalışmaları

·         Görev Tanımları

o   Görev Tanımı Formatı

o   Uygulama Çalışmaları

Katılımcı Profili

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve belgelendirmek isteyen kurumlarla konuya ilgi duyan herkes katılabilir.