NLP(BEYİN DİLİ) PROGRAMI

Seminer Amacı

Değişimi ve başarıyı hedefleyenler için zihinsel kapasiteyi arttırarak, iş ve özel yaşamda iletişim, performans ve motivasyonun arttırılması.

Seminer İçeriği

·         "Beyin dili programı" nedir?

·         Beyin nasıl çalışır?

·         Beyniniz sizden ne ister, ne verebilir?

·         İnsanın düşünce yapısı, algılaması nasıldır?

·         Öğrenme stratejileri,

·         Başarının modellenmesi "Eğer birisi bir şey yapıyorsa herhangi biri de onu yapmayı öğrenebilir.

Katılımcı Profili

Beynini etkin kullanmak isteyen, her kademe çalışanlar, çalışmayanlar.