TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

Seminer Amacı

OHSAS 18001 standardına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik bir Yönetim Sistemi kurmakta olan kuruluşlarda bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarını uygulama örnekleri vererek ve yorumlayarak tanıtmaktır.      

Seminer İçeriği

·         İş sağlığı ve güvenliği kavramları,

·         4857 sayılı yeni İş Kanunu ve  önemli 77–89. maddelerinin ve cezaların tanıtımı,

·         İş sağlığı ve güvenliği (TS/OHSAS 18001-18002 ) yönetim standardının tanıtımı

·         İşletmelerde tehlikelerin tespiti,

·         Risk  Analizi  ve RİSK değerlendirilmesi

·         İşletmelerde meydana gelebilecek kazalar, kıl payı atlatılan olaylar ve kayıt metotları

·         İşletmelerde İSG yönetim sisteminde yasal zorunluluklar

·         İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları

·         İş güvenliği sorumlusunun görev sorumlulukları

·         İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin denetim sistemi.

Katılımcı Profili

İş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak üzere görevlendirilen personel ve kuruluş yöneticileri. Çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik bir Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre düzenlemek için çalışan firmaların ilgili personeli.