TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ TETKİK

Seminer Amacı

Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin TS 18001 gereklerine uygunluğunu doğrulamak için iç denetim sistemi kurulması, planlaması ve uygulanması standardın gereklerinden biridir. TS 18000 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
     
  4857 sayılı iş Kanunu, 10 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlülüğe girmiş bulunmaktadır. Sözü edilen kanunun 77- 89. maddelerinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 5. bölümünde işverene eski kanuna kıyasla çok daha fazla yükümlülük getirmiştir. Bunlar içinde en çarpıcı olan yükümlülükle OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerinin açıklanması ve Türk mevzuatları çerçevesinde bu yönetim sistemini diğer sistemlerle entegre edilerek kurulması yönünde gerekli bilgilerin aktarılması ve bu konuda firma içi etkin denetçiler yetiştirmektir.

 

Seminer İçeriği

 • İş sağlığı ve güvenliği kavramları, kapsamı

 • İş sağlığı ve güvenliği (TS/OHSAS 18001) Yönetim Standardının tanıtımı, maddeleri

 • TS 18001 Standardın  getirdikleri,

 • TS 18001 Standardın  tanım ve terimler

 • İşletmelerde tehlikelerin tespiti ve risk değerlendirilmesi,

 • Denetim prensipleri

 • Denetim programlarının planlanması ve yönetimi

 • Denetim programının amacının oluşturulması

 • Etkin denetim için faaliyetlerin koordinasyonu

 • Denetim kaynaklarının planlanması

 • Denetim ekibinin seçimi

 • Denetim Uygulamaları (Hazırlık, Planlama, Denetim, Takip ve Kapatma)

 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek

 • Denetçi özellikleri, 

 • Denetim öncesi soru hazırlama ve Soru sorma teknikleri

 • ISO 19011:2002  Denetim klavuzu

 • Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler

 • Belgelendirme ve akreditasyon

Katılımcı Profili

 
İş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak üzere görevlendirilen personel ve kuruluş yöneticileri, iç denetçi olmak isteyen denetçi adayları.
 
     
  Süre  
  2 gün 12 saat