AİLE İÇİ İLETİŞİM

Seminer Amacı

Seminerleri ailelerin çocuk gelişimindeki önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve aileleri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Çocuk yetiştirme konusunda aileleri farklı tutumları ele alınmakta ve katılımcı anne-babalara çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilecekleri yöntemler anlatılmaktadır. Çocuklara uygulanabilecek iletişim ve olumlu disiplin yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bu eğitimler, çocukları okul öncesi ve ilköğretim döneminde 0-14 yaş arasında olan aileleri hedeflemektedir.

Seminer İçeriği

·         İletişim engelleri

·         Ben dili ve nasıl kullanılacağı

·         Sen dili ve etkileri

·         Empatinin önemi

·         Etkin dinleme

·         Şiddet ve etkileri

·         Doğru iletişim şekli

·         Olumlu örnek olma

·         Ana baba tutumları ve etkileri

Katılımcı Profili

18 Yaşını Doldurmuş Yetişkinler