KIYASLAMA (BENCHMARKING)

Seminer Amacı

Benchmarking'in süreç iyileştirme aracı olarak kullanımının yaygınlaştırılması. Bu anlamda; Benchmarking hakkında temel bilgilerin katılımcılarla paylaşılması, Benchmarking sürecinin sistematik bir şekilde yapılabilmesi için gerekli adımların açıklanması.            

Seminer İçeriği

·         Kıyaslama (Benchmarking) nedir?

·         Neden Kıyaslama?

·         Kıyaslama Tipleri,

·         Kıyaslamanın Kritik Başarı Faktörleri,

·         Kıyaslamada Genel Hatalar,

·         Kıyaslama ve Toplam Kalite Yönetimi Özdeğerlendirme Modelleri

·         Kıyaslamaya hazırlık,

·         Veri Toplama ve Analiz,

·         Uygulama,

·         Gözden Geçirme ve Geliştirme

Katılımcı Profili

Üst Düzey Yöneticiler (Genel Müdür, Müdür) ve Benchmarking takımlarında liderlik yapacak çalışanlar.