LİDERLİK VE MOTİVASYON

Seminer Amacı

Çağımızda kurumların dış müşterileriyle beraber çalışanlarının da beklentileri artmaktadır. İnsanlar sadece “ekmek davasına” çalışmayı istememekte, bulundukları yerde saygı görmeyi ve değer verilmeyi de beklemektedirler. Halbuki pek çok çalışan iş yerinde köle muamelesi gördüğünü söyleyebilmektedir. Çalışanların huzur ve performanslarının kaliteye ve dış müşteriye etkisi düşünüldüğünde, yukarıdakilerin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Sonuç olarak kalifiye elemanlar, üst kadrolardaki bazılarının farkında bile olmadan yaptıkları birtakım davranışları yüzünden çalıştıkları kurumlardan ayrılmakta, en büyük zararı yine iş yerleri ve ekonomimiz görmektedir. Bunun önlenmesi ise ancak liderlik vasfı yüksek yöneticiler ile mümkündür. Yönetici konumunda bulunanlar da insandırlar ve ufak tefek eksikliklerinin olmaması mümkün değildir. Ayrıca her zaman üstlerin sorumlulukları ve sorunları da astlardan çok daha fazladır.

 

İşte bu eğitim ile liderlerde olan nitelikleri görecek, kendimizde ve diğer çalışanlarda hangi özelliklerin ne kadar var olduğunu gözden geçireceğiz. Dünyada insanları motive eden etmenlere bilimsel olarak bakarken bizim iş yerlerimizdeki uygulanabilirliklerini sorgulayacağız. Motivasyonda en önemli etmenler olan ödül ve cezada dikkat edilmesi gereken ayrıntıları ele alacağız. Değişik motivasyon seviyesindeki çalışanlara nasıl davranılırsa daha yüksek performansın ortaya çıktığını paylaşacağız. Performans değerlendirmelerinde önemli noktalara dikkat ederek kurum performansımızı arttırma fırsatı bulmuş olacağız. Böylece çalışanlarımızla beraber bir takım ruhu oluşturacak; “daha başarılı, daha mutlu ve verimli” olacağız.

Seminer İçeriği

·         Yönetici ve lider kavramlarının tanıtımı ve farkları,

·         Niçin liderlik vasfına sahip yöneticilere gerek duyuluyor?

·         Liderin vasıfları

·         Delegasyon

·         Motivasyon ve motivasyon teorileri

·         Performans değerlendirme

·         Ödül ve ceza

·         Liderlik modelleri, astın davranışına göre uygun liderlik davranışları

Katılımcı Profili

İş yeri sahipleri , üst (genel müdür-müdür) ve orta (şef-ustabaşı)  düzey  yöneticiler.